Britt-Inger Eliasson

HR Konsult

Min Affärsidé

 

Jag erbjuder ett professionellt stöd i personalfrågor till företag som

•saknar egna resurser

•mindre företag som har behov av en personalchef på timmar eller deltid

•behöver förstärka sina resurser kortare eller längre tid

•har behov av specialistkunskap inom något HR område

 

“Av tio farhågor är det minst nio som aldrig blir verklighet”

- Winston Churchill

Mina kompetens områden

 

Jag har erfarenhet och kunskap som innebär möjlighet att arbeta brett inom HR området.

 

Områden där jag kan vara till hjälp och stöd:

 

  • Samtalsstöd

 

  • Bemanning - från anställning till avslut

 

  • Jämställdhet och mångfald

 

  • Sjukfrånvaro och friskvård

 

  • Förhandlingar

 

  • Ledarskap och medarbetarskap

 

 

Språk jag är van att använda i arbetet är:

 

Svenska - modersmål

Engelska - bra kunskaper både i skrift och tal

 

 

 

 

DET JAG GJORT

BRA

 

Jag har vid flera tillfällen varit med och byggt upp HR funktioner i olika organisationer och företag, både i Sverige och Asien.

 

Jag är stolt över mitt sätt att få kontakt och förtroende hos alla medarbetare i en organisation, oavsett vilken position och roll personen besitter.

 

Sociala media

 

Du hittar mig också på LinkIn och Facebook

 
 
 

Lite kort om mina erfarenheter

Nuvarande 2016 - present

 

Jag har beslutat mig för att satsa på mitt eget företag BriEli HR Konsult AB och ser fram mot att kunna hjälpa och stödja företag och organisationer i de viktiga personalfrågorna där jag har min specialistkunskap.

 

 

HR chef inom ett större företag 2008 - 2016

 

De första fyra åren som Personalchef inom en produktionsverksamhet i företaget, vilket innebar att vara delaktig i omstrukturering och neddragning av ett antal medarbetare. Detta innebar bla att vara aktiv i ledningsgruppen, många förhandlingar och att vara chef för en verksamhet som även den minskade med ett antal medarbetare.

 

Följande fyra år har inneburit att vara HR chef på huvudkontoret, vilket inneburit att vara en del av ledningsgruppen för afffärsområdet, samordna HR frågorna inom detsamma och även med övriga affärsområden, samt att vara personalchef för en verksamhet med ca 200 medarbetare i Sverige och på sju mindre kontor i Europa.

Mina tidigare uppgifter 1990-2008

 

I direkt anslutning till mina studier på Universitetet, började jag som "Personalman" inom en stor koncern, vilket gav mig en bred och djup kunskap om arbete med personalfrågor. Från 1997 har jag arbete som Personalchef på några olika privata företag, samt inom en kommun. Fyra av de åren arbetade jag i Asien med att bygga upp HR avdelningar i Joint Venture verksamheter.

Min utbildning 1986 - 1989

 

Min utbildning inom området Personal och Arbetslivsfrågor genomförde jag på Linköpings Universitet.

Utbildningen innebar en grund för alla under två år och därefter en inrikting de sista ett och ett halvt åren. Jag valde intrikting Pedagogik.

 

Utbildningen gav mig mycket teoretiska kunskaper och har varit till stor nytta i det praktiska arbetet.

 

 

För att veta mer om vad jag kan hjälpa din organisation med, kontakta mig:

 

Mail : britt-Inger.eliasson@brieli.se

Telefon: 070-5133178

 

Copyright @ All Rights Reserved